Ponudba

 • Visok nivo storitev
 • Individualna obravnava
 • Ugodne cene

Knjigovodske storitve, knjigovodstvo in svetovanje

Nudimo vam računovodske storitve in svetovanje za pravno organizacijske oblike podjetij, kot so d.o.o., d.n.o., samostojne podjetnike (s.p.), zavode in društva.

Široka ponudba računovodskih storitev ter možnost individualne obravnave

Nudimo vam strokovno in ažurno vodenje vaših poslovnih knjig. V sklopu naših uslug vam nudimo kompletno vodenje računovodstva in svetovanje ali pa samo posamezne storitve.

Pregled storitev

 • kontiranje in knjiženje verodostojnih računovodskih listin
 • pregled prometa preko transakcijskih računov
 • pregled prometa preko ročne blagajne
 • vodenje knjige prihodkov in odhodkov
 • obračun DDV ( mesečni, trimesečni)
 • obračun plač, najemnin, pogodb o delu
 • pregled terjatev in obveznosti ( dnevni redni izpisi )
 • vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • obračun obresti
 • poročila davčni upravi, Banki Slovenije, Statističnemu Uradu RS
 • poročila Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • sestavljanje pogodb
 • izdelava polletnih in letnih poročil
 • izdelava bilance stanja, izkaza uspeha
 • obračun in optimizacija davka od dohodka pravnih oseb
 • pomoč pri ustanavljanju novega podjetja
 • svetovanje

Individualna obravnava

Računovodski servis BA58 d.o.o. ponuja možnost individualne obravnave. Z vsako stranko se predhodno dogovorimo glede prevzema dokumentacije. Dokumentacijo nam lahko pošljete po pošti, lahko pa jo prevzemamo pri vas osebno. Celovitost individualne obravnave dopolnjujemo z možnostjo dostave dokumentacije na ustrezne inštitucije omenjene v ponudbi.