Spremenjena višina dnevnic za tujino

S 7. julijem 2012 so pričeli veljati za 20 odstotkov nižji zneski dnevnic za potovanja v tujino, ki neposredno velja za javni sektor, posredno pa vpliva tudi na gospodarstvo.
Sprememba je zapisana v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino v Uradnem listu RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012. V gospodarstvu bo razlika pri izplačilu višjih zneskov obdavčena enako kot plača. Izplačila ostalih stroškov, kot so prevoz na in iz dela, kilometrina, dnevnice za Slovenijo in prehrana ostajajo nespremenjena.

Nove višine dnevnic:
Avstralija 48$
Albanija 32 €
Andora 32 €
Armenija 32 €
Avstrija 44 €
Azerbajdžan 32 €
Belgija 50 €
Belorusija 32 €
Bolgarija 32 €
Bosna in Hercegovina 32 €
Ciper 32 €
Češka 32 €
Črna gora 32 €
Danska 44 €
Estonija 32 €
Finska 44 €
Francija 44 €
Gruzija 32 €
Grčija 32 €
Hrvaška 32 €
Irska 44 €
Islandija 44 €
Italija 44 €
Japonska 80$
Kanada 48$
Latvija 32 €
Lihtenštajn 44 €
Litva 32 €
Luksemburg 44 €
Madžarska 32 €
Makedonija 32 €
Malta 32 €
Moldavija 32 €
Monako 44 €
Nemčija 44 €
Nizozemska 44 €
Norveška 44 €
Poljska 32 €
Portugalska 44 €
Romunija 32 €
Rusija 32 €
San Marino 32 €
Slovaška 32 €
Srbija 32 €
Španija 44 €
Švedska 44 €
Švica 44 €
Turčija 32 €
Ukrajina 32 €
Vatikan 44 €
Združene države Amerike 48$
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Irska 44 €
Druge države 40$
Hong Kong 56$
Moskva 64 €
Sankt Petersburg 64 €